Добре дошли в нашия електронен каталог!

Категории

Условия за ползване

ОБЩИ УСЛОВИЯ

Осъществявайки достъп до електронния магазин на "ИЛКОВ" ЕООД – www.ilkov.com , Вие приемете условията, изложени по-долу. В противен случай, моля не използвайте този сайт и предоставените в него услуги и модули.

 Съдържание на сайта – авторски права и отговорност

Съдържанието на електронния магазин на  "ИЛКОВ" ЕООД  е със защитени авторски права. Всички права, дори и които не са изрично упоменати тук, са запазени. Забранено е копирането, предаването, разпространението и съхраняването на част или на цялото съдържание в каквато и да е форма без предварителното писмено съгласие на  "ИЛКОВ" ЕООД  освен в случаите, когато това не противоречи на изложените тук условия. Вие имате право да разглеждате електронния магазин на "ИЛКОВ" ЕООД на своя компютър, както и да отпечатвате извадки от тези страници само за Ваша лична употреба, а не за разпространяване, освен ако нямате писменото съгласие на  "ИЛКОВ" ЕООД за това. Някои индивидуални документи в нашите уеб страници могат да бъдат предмет на допълнителни условия, посочени в съответните документи. Позволено е използването на този сайт и на съдържанието в него за лични, нетърговски цели. Позволено е ползването на новините, съобщенията за пресата и на други документи, класифицирани като публични, в средствата за масова информация, ако е цитиран източникът.  "ИЛКОВ" ЕООД не носи отговорност за каквито и да било преки, косвени, случайни, специални или предизвикани щети или загуби или за прекъсване на деловата дейност, причинени от употребата на този сайт, дори ако  "ИЛКОВ" ЕООД са били предупредени за вероятността за такива вреди. Никакви гаранции от какъвто и да е вид, преки или косвени, не се дават във връзка с достъпността, акуратността, надеждността или съдържанието на сайта www.ilkov.com .

 Точност на информацията

 "ИЛКОВ" ЕООД не гарантира, че уеб страниците не съдържат грешки както и че достъпът до тях е непрекъсваем. Фотографските изображения могат не винаги да съвпадат с описанията.  "ИЛКОВ" ЕООД си запазва правото да редактира страниците си и да прекратява достъпа до тях по всяко време.  "ИЛКОВ" ЕООД не носи отговорност за грешки и пропуски, както и закъснения в обновяването на данните.

Цени и ценова информация

"ИЛКОВ" ЕООД  си запазва правото да променя цените по всяко време без предизвестие! Обявените цени са с включен ДДС и важат само при онлайн поръчка. Възможно е някои от цените на сайта да се различават от тези в магазинната мрежа на  "ИЛКОВ" ЕООД .

Конфиденциалност

 "ИЛКОВ" ЕООД  гарантира конфиденциалност на личните ви данни. Предоставените лични данни няма да бъдат използвани за различни от предназначението си цели, а именно: установяване на контакт с клиента при уточняване подробности около поръчката и начините за нейната доставка и заплащане. Личните данни, предоставени от клиента, се използват от служителите на фирмата за изготвяне на документите съпътстващи поръчката. Предоставяните лични данни се използват по следния начин:

Име: Името на клиента е необходимо за персонализиране на доставката и отношенията между  "ИЛКОВ" ЕООД и клиента.

Адрес: Това е адрес на който се извършва доставката, както и се изпраща фактурата.

E-mail: На този е-майл изпращаме информация за потвърждаване на поръчката и датата на доставка.

Телефон: Телефон за потвърждаване на поръчка и в случай на проблем с наличностите, или доставката. 

"ИЛКОВ" ЕООД се ангажира да не споделя личните Ви данни с трети лица, освен в отговор на Ваши запитвания за продукти и услуги.

Изпълнение на поръчка

Поръчката е стартирана при потвърждение от страна на клиента в потребителския интерфейс. Изпълнението започва при запознаване с нея от страна на служител на фирмата. Ако поръчката е изпратена в неработен за фирмата ден или извън работно време, но в рамките на работната седмица, то изпълнението й ще започне съответно: на следващия работен ден или в началото на следващата работна седмица. Ако евентуално има промяна в цената на поръчаните стоки в периода между изпращането на поръчката и стартирането й, клиентът заплаща стоката на цената, на която я е поръчал.

Промяна или отказ от поръчка

Клиентът има правото да променя поръчката си или да се откаже от нея в рамките на работния ден, или следващия работен ден, но не по-късно от 24 часа от изпращането й. Ако поръчката е била задействана и е издадена фактура, същата се анулира или се издава кредитно известие. Всички документи издадени по променената поръчка се смятат за невалидни. За целта клиента трябва да посочи валидна банкова сметка, по която да бъде възстановена сумата. Ангажимент на клиента е да се свърже с търговския отдел и да предостави валидна банкова сметка. Разходите по транспорта за доставка и връщане на стоката се поемат от потребителя.

Получаване на пратките

Потребителят получава заявените стоки от магазина на "ИЛКОВ" ЕООД , на посочения адрес за доставка, или от най-близкия офис на куриерската фирма. В момента на доставката потребителя получава стоките с прикрепена фактура и приемо-предавателен протокол. Задължение на потребителят е да осигури присъствие в деня на доставка в случаите на доставка на адрес.

Връщане на стока

7 дневен срок за връщане ( според закона за ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ) Потребителят има право да се откаже от договора и върне стоката в рамките на 7(седем) дни считани от момента на физическото получаване на стоката, който е упоменат в документацията на куриерската компания, с която е изпратена стоката от "ИЛКОВ" ЕООД . Стоките не трябва да имат нарушен търговски вид: да не липсват опаковки(включително транспортни опаковки), документация, трайни носители, да няма инсталирана операционна система, да няма видими драскотини по повърхностите на стоката, да не липсват лицензационните стикери, както и компоненти от стоката. Стойността на върнатата стока, може да се ползва като кредит за бъдещи покупки или по желание на клиента да се възстанови на посочена от него сметка в 30 дневен срок считано от датата, на която потребителят е упражнил правото си на отказ от сключения договор съгласно ЗЗП Чл. 55. ал.6.

Изключения: Не се възстановяват суми за извършени услуги:

-транспортни разходи, такси за плащане и наложен платеж

-ремонт и извършени услуги

-разопакован софтуер

-разопаковани CD и DVD дискове -

*Такса за преопаковане и обработка при липсваща комплектация или нарушен външен вид!  "ИЛКОВ" ЕООД има право да начисли допълнителна такса за нарушена окомплектовка или нарушен външен вид, ако част от пълната комплектация липсва или продукта, който е върнат, не е във вида, в който е бил изпратен. ( изглеждащ като нов).

Рекламация

 Ние се съобразяваме със законите на Република България и Европейския съюз относно рекламациите за закупените от нас продукти.

По-долу е част от " Закона за защита на потребителите" , отнасяща се за правото на клиента на рекламация и случаите, в които рекламацията е възможна.

„ЗАКОН ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ И ЗА ПРАВИЛАТА ЗА ТЪРГОВИЯ"

Раздел IV Право на рекламация

Чл. 25. (1) Потребителят има право на рекламация, независимо от това дали производителят е предоставил гаранция, при:

1. констатирани липси;

2. дефекти на стоката;

3. несъответствие с обявения размер;

4. несъответствие с обявената търговска марка.

(2) Рекламацията при констатирани липси и явни дефекти се предявява до три работни дни след закупуването на стоката.

(3) Рекламацията при скрити дефекти на стоката се предявява при откриването им, но не по-късно от срока на гаранцията, ако такава е предоставена.

(4) Рекламацията при несъответствие с обявения размер или търговска марка се предявява при установяване на несъответствието, но не по-късно от срока на гаранцията, ако такава е предоставена.

Чл. 26. При предявяване на рекламация потребителят може да претендира за:

1. възстановяване на заплатената сума;

2. заменяне на стоката с нова;

3. отбив от цената;

4. безплатно извършване на ремонт.

Чл. 27. (1) Търговецът е длъжен да приема рекламация през цялото работно време в търговския обект, където е закупена стоката, или на адреса си на управление, освен ако в документа за гаранция не е определено друго.

(2) Транспортирането на едрогабаритни стоки ( над 50 кг ) за ремонт или замяна в гаранционния срок, както и връщането им на потребителя, се извършва за сметка на търговеца. За извършването на отбив от цената стоката може да бъде транспортирана или преоценена на място за сметка на търговеца.

(3) Срокът на ремонта се прибавя към гаранционния срок.

Чл. 28. При нарушаване на задълженията по предоставената гаранция или при неприемане на рекламация потребителят може да се обърне за съдействие към сдруженията на потребителите, органите за защита на потребителите или към помирителните комисии или да предяви иск в съда....”

Отговорност за Информация на флаш памет, SSD или твърд диск: "ИЛКОВ" ЕООД не отоговаря за каквато и да е информация записана на твърд диск или друг носител на информация. Всяка информация е възможно да бъде изтрита при връщане на стоката.

 Aвторски права

 "ИЛКОВ" ЕООД  е изключителен собственик на сайта, и всички приложения и модули на сайта www.ilkov.com са собственост на  "ИЛКОВ" ЕООД . Всички текстове или части от текст, както и изображения в този сайт са притежание на  "ИЛКОВ" ЕООД  и са защитени от Закона за авторското право и сродните му права. Авторските права върху всички публикации на страниците на www.ilkov.com са притежание на  "ИЛКОВ" ЕООД . Потребителят и посетителят не може да копира и използва информация от сайта за комерсиални цели без знанието и писменото разрешение на  "ИЛКОВ" ЕООД  .

Промяна на правилата

 "ИЛКОВ" ЕООД  си запазва правото да променя тези общи условия по всяко време без предварително предизвестие. Желателно е периодично да проверявате тази страница за извършени корекции и допълнения. Направените промени влизат в сила, в момента на публикуването им в сайта.

Валута

Нови продукти

DATECS DP 150 KL

DATECS DP 150 KL

Цена без ДДС: 208.33лв.
Цена с ДДС: 250.00лв.
DATECS WP 500 KL

DATECS WP 500 KL

Цена без ДДС: 283.33лв.
Цена с ДДС: 340.00лв.
BROTHER TN-04C

BROTHER TN-04C

Цена без ДДС: 59.84лв.
Цена с ДДС: 71.81лв.